Możliwość zakupu czasowego dostępu do serwisu Prawo Optivum
Dostęp na 24 godzin

(od momentu pierwszego logowania):

Płatność SMS: 5 zł netto + 23% VAT
Dostęp na 72 godzin

(od momentu pierwszego logowania):

Płatność SMS: 9 zł netto + 23% VAT